Malaysian Computer Technical Blog is tutorials, news, and information about computers, gadgets, and technology all around the world. Instead of English, it use Malay language (Bahasa Melayu) for all the Malaysians who wish to learn and discover more..

Masukkan email anda:

untuk artikel percuma di sini. Sila periksa email untuk pengesahan @emailenfuego.net

AddThis Feed Button Add to Google Reader or Homepage Free Page Rank Tool

Cara senaraikan fail yang terdapat dalam sesuatu folder


Video cara menyenaraikan fail dalam satu notepad

Hai semua,

Jika anda mempunyai satu folder yang penuh fail-fail anda dan anda perlu senaraikan nama untuk setiap fail tersebut, adalah melecehkan jika terpaksa menyalin satu persatu. Namun, terdapat cara yang amat mudah untuk menyenaraikan nama fail-fail tersebut. Ikuti video berikut untuk menyalin nama fail ke dalam satu fail teks iaitu notepad.

Antara command atau sintaks lain yang boleh digunakan untuk senaraikan fail adalah :
Asas : [drive letter]:\[folder] > [nama fail.txt]
Tambahan :
/a - senaraikan mengikut attribut tertentu
/b - menggunakan format asas (tiada maklumat atau summary dimasukkan)
/c - memaparkan tanda koma untuk ribuan.
/d - fail disenaraikan mengikut kolum
/l - menggunakan huruf kecil semua.
/o - memaparkan fail mengikut susunan tertentu
/q - memaparkan owner fail tersebut
/s - memaparkan fail dalam direktori tertentu dan semua subdirektori
/t - memaparkan fail mengikut susunan masa sama ada tarikh dicipta, modify, last akses
/w - fail disenaraikan mengikut kolum

Ok.

No comments: